SP012H0-2

Switchbox för visuell och elektrisk indikering av
öppet och stängt läge.
Montage mot manöverdon enligt VDI/VDE3845 och ISO F05