PN520701

Dubbelt luftstyrd magnetventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard.