PN510701

Enkelt luftstyrd magnetventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard.