NV42L/NV62L

Manuell blockeringsventil för pneumatiskt
manöverdon enligt Namurstandard.