MNH520701, MNH531701

Dubbelt elstyrd magnetventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard.
Finns även i ATEX-utförande
MNH520701 – 5/2-vägs
MNH531701 – 5/3-vägs, stängt mittläge