Kulventil 760001 DA/SR

2-vägs kulventil av kolstål
med pneumatiskt manöverdon.
Flänsanslutning PN40/16 DN15-200