Kulventil 760000 VB

2-vägs kulventil av syrafast stål
med elektriskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN15-150