Kulventil 730000 DA/SR

2-vägs kulventil av gjutjärn
med pneumatiskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN25-200