Kulventil 722000 DA/SR

2-vägs kulventil av kolstål
med pneumatiskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN15-200