Kulventil 721000 DA/SR

2-vägs kulventil av syrafast stål
med pneumatiskt manöverdon.
Flänsanslutning PN16 DN15-150