Kulventil 715000 DA/SR

2-vägs kulventil av kolstål
med pneumatiskt manöverdon.
Svetsanslutning DN10-100