DRN5611

Strypventilblock för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard.