DA052-160 180°

Pneumatiskt manöverdon för automatisering av
kulventil och vridspjällventiler.
Manövervinkel: 0-180°.
Montage mot ventil enligt ISO5211.
Dubbelverkande.
Förberedd för montage av ändlägesbox och
styrventil enligt Namurstandard.
Vridmoment: 9-917Nm.
ATEX II 2 G/D c T6