DA032, DA/SR052-270

Pneumatiskt manöverdon för automatisering av
kulventil och vridspjällventiler.
Manövervinkel: 0-90°.
Montage mot ventil enligt ISO5211.
Dubbelverkande eller enkelverkande (fjäderretur).
Förberedd för montage av ändlägesbox och
styrventil enligt Namurstandard.
Vridmoment: 3,5-7358Nm.
ATEX II 2 G/D c T6