Automatik / Timer

CE-godkänd automatik för elektronisk styrning av
magnetventiler vid renblåsning av stoftfilter
Automatiken kan fås med eller utan differenstryckstyrning