600205B-VB

Vridspjällventil med elektriskt manöverdon
Flänsanslutning PN16 DN50-300
0-16 bar mediatryck